2010 © Исторически музей - Генерал Тошево. Всички права запазени.
Уеб сайт разработване от SavovDesign
Колективът на Исторически музей - Генерал Тошево
Цветелина Христова - директор на ИМ - Генерал Тошево
Веселина Митева - уредник и фондохранител
Маринка Янкова - уредник и фондохранител